*Novosti
*Festival
*O Nama
*Djelatnost
*Program Rada
*Članovi
*KDS-Dugave
*Novinski članci
*Ugovori
*Forum
*Messageboard
*Chat Ljudi!
*Kontakt
*Web Mail
*Admin Mail


Ukratko o našem radu:

Dragovoljna Udruga Gradana za Audio - Vizualne komunikacijE "DUGAVE" radi na programu upoznavanja obicnog puka sa mogucnostima moderne audio - vizualne komunikacijske tehnologije. Najnovija rješenja bazirana su na širkopojasnom pristupu Internetu sa velikim brzinama prijenosa podataka.

Osnovni podaci o Udruzi:

 • Adresa
  Vijenac Frane Gotovca 1
  10 000 Zagreb

 • Telefon:
  +385 1 6624-731

 • Registarski broj:
  00001597

 • Maticni Broj:
  01476661

 • OIB:
  54548684288

 • Broj žiro racuna:
  PBZ / 2340009 - 1102715385
  IBAN:HR8923400091102715385

 • Tijelo udruge:

 • Predsjednik
  Tomislav Cižmek prof.fiz.

 • Dopredsjednik
  Boris Bišof oec.

 • Tajnik
  Miroslav Bertol

 • Download (.pdf):

 • Statut Udruge Dugave......
 • Rješenja nadležnih tijela...

 • Copyright © 1999-2010 : Udruga DUGAVE™ : design by Tomo